January 17, 2021
Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit)
Comments
(1)
January 17, 2021
Yeni bir öğrenme alışkanlığı (A new learning habit)
Teacher, Basketball Coach, Scuba Diver Inst., Life long learner
Guide 5 posts
Followers: 0 people
(1)

Son zamanlarda yaşadığımız pandemi dönemi biz öğretmenlere eğitim ve öğretim ile ilgili yavaşça değişen bir sistemin belki on kat daha hızlı değiştiğini hatta dönüştüğü gösterdi. Bu sistemin adı uzaktan öğrenme, çevrimiçi öğrenme ya da online öğrenme olarak adlandırılıyor. Pandeminin yarattığı paradigma dönüşümü, öğretmenleri de ayrı bir meydan okumanın içine itti. Yüz yüze yapılan eğitim öğretim sürecinin verdiği etkiyi uzaktan  eğitimde nasıl sağlayacaklardı? İlk başlarda çok zorlandılar. Oyunun kurallarını çabuk öğrenenler ve dönüşüme ayak uyduranlar bir üst seviyeye çıkabildi. Uzaktan ders tasarımının yüz yüze ders tasarımıyla yapı olarak faklı olması bazı öğretmenleri beklediklerinden daha zorlu bir duruma soktu. İşte bu noktada öğrenme yönetim sistemleri devreye girdi. Öğrenciler ve veliler ile iletişimin, bilgi paylaşımının, görev vermenin, multimedya araçlarının daha rahat sağlandığı bu sistemlerin öğrenim sürecine entegrasyonu öğretmenin üzerinde ki yükü bir nebze de olsa aldı.

Bir üst kademeye geçen öğretmenler ise artık daha yaratıcı olabilecekleri yazılımlar aramaya başladı. İşte o nokta da Adobe Captivate 2019 ile tanıştım. Derslerimde mümkün olduğunca çok interaktif öğelere yer verip öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlayacak bir araç ararken karşılaştığım ve özellik senaryo, oyun, video ve etkileşimli sunumlar yapabileceğimi düşündüğüm Adobe Captivate 2019 maceram bugün itibariyle başlıyor. Bakalım neler olacak? Öğrenecek çok şey var. Ama bende de bir üst seviyeye daha çıkacak motivasyon var. Her şey çocuklar için. Öğrenme durmamalı. Öğrenciler küsmemeli ve öğretmenler ders tasarımı yaparken bu durumun ciddiyetinde olmalı. Bu sebepten Adobe Captivate 2019 ile oyunlar, videolar, etkileşimli sunumlar yaparak öğrencilerime daha eğlenceli bir ders ortamı hazırlamayı düşünüyorum.

Ben hazırım. Haydi başlayalım!

 

English Translation:

The recent pandemic period has shown us teachers that a slowly changing system of education and training is changing maybe ten times faster. The name of this system is called distance learning, online learning or online learning. The paradigm transformation created by the pandemic has also pushed teachers into a separate challenge. How would they ensure the impact of the face-to-face education process in distance education? They had a hard time at first. Those who learned the rules of the game quickly and kept up with the transformation were able to take it to the next level. The different structure of distance lesson design with face-to-face course design has put some teachers in a more challenging situation than they expected. That’s where learning management systems came in. The integration of these systems into the learning process, where communication with students and parents, sharing information, tasking and multimedia tools are provided more comfortably, took some of the burden on the teacher.

Teachers who have taken it to the top are now looking for software that they can be more creative with. That’s where I met Adobe Captivate 2019. My Adobe Captivate 2019 adventure begins today, when I’m looking for a tool to feature as many interactive elements as possible in my lessons and allow students to participate more actively in the course, and I think I can make feature scenarios, games, videos, and interactive presentations. Let’s see what happens. There’s so much to learn. But I have the motivation to take it to the next level. It’s all about the kids. Learning mustn’t stop. Students should not be deprived of it, and teachers should be serious about this situation when designing courses. For this reason, with Adobe Captivate 2019, I plan to create a more fun lesson environment for my students by making games, videos, interactive presentations.

I’m ready to go. Let’s get started!

1 Comment
2021-01-17 15:56:38
2021-01-17 15:56:38

Welcome to the eLearning community!

Since about 15 years I have been using Adobe Captivate while searching for ways to engage students better and to give them more control and responsibility over their learning career. At first I used it in a blended learning environment. At this moment I offer live and online personalized training (for Adobe tools) based on my experiences.

Just one important tip: never forget to create an environment to facilitate peer teaching. Social learning is very important, and just using Zoom for online teaching will not replace that. I have used all types of social media to get students to communicate and continue peer teaching (is possible) even when they don’t meet in a classroom.

Like
(2)
Add Comment